Peter Thomasen, Begravelses Service og kampen for kvalitet

Når man har brug for en bedemand, er man i en særlig sårbar situation. Det kræver, at man bliver mødt med både empati og en ordentlig, anstændig behandling, for en begravelse kan ikke gøres om. Det nytter ikke, at bedemanden ikke kan tackle sorg, at urnen kommer for sent, at kørslen ikke er timet, at bårebuketten ikke er som aftalt, eller at regningen pludselig er blevet større. Hos Begravelse Service har dette været et fokusområde siden virksomhedens begyndelse i 2003, hvor jeg startede virksomheden.

Begravelses Service blev jeg, som beskrevet, direktør hos i 2003. Konceptet bag Begravelses Service og Evercare, som er organisationen bag Begravelses Service, er Omsorg og Service før, under og efter et dødsfald.

Hos Begravelses Service tilbyder vi i dag ydelser og løsninger, der dækker alle tænkbare behov både før, under og efter et dødsfald. Det være sig både i forbindelse med bisættelse, begravelse, ceremoniledelse, transport af afdøde til og fra udlandet samt vurdering og klargøring af aktiver til salg, dødsbo, arv og testamente. Dertil tilbyder Begravelses Service at foretage kontante udlæg til f.eks. blomster til kirkegården således, at alle udgifterne samles på en regning, som betales fra boets konto i banken. Hensigten bag det er, at betænke den pårørende – ikke bare den rette ballast og omsorg – men også en økonomisk tryghed i en svær tid.

Læs mere om Begravelses Service på vores hjemmeside

Begravelses Service: Første kvalitetscertificeret bedemandsforretning i DK

Jeg har i årenes løb set en del eksempler fremme i pressen, hvor pårørende har set sig nødsaget til at klage over bedemænds behandling, og hver gang har det gjort ondt. Også på os bedemænd, der passer vores arbejde ordentligt og redeligt.

Det står enhver frit for at nedsætte sig som bedemand, og der findes ikke nogen egentlig uddannelse af bedemænd. Af samme grund har vi i begravelsesbranchen kæmpet for at få indført en godkendt kvalitetscertificering efter dansk standard.

Derfor har det fra starten af været vigtigt, at vi hos Begravelses Service har været pionerer og gået forrest i kampen for indførelsen af en kvalitetscertificering.

Netop ønsket om en uddannelse for bedemænd fik for ti år siden Landsforeningen Liv og Død til at kontakte daværende kirkeminister Bertel Haarder. Han svarede, at en certificering var på vej: En arbejdsgruppe under Dansk Standard – med Kirkeministeriet, Forbrugerrådet, Danske Bedemænd og Begravelsesforretningen Danmark – var allerede nået frem til en certificering. Kravene var bl.a. etisk forsvarlig behandling af afdøde og de efterladte samt personlige og faglige kompetencer f.eks. kendskab til lovgivningen.

Hos Begravelses Service var vi den eneste begravelsesforretning i Danmark, der fulgte Bertel Harders råd fra 2006. I 2008 blev Begravelses Service’s forskellige bedemandsforretninger kvalitetscertificeret.

Ikke desto mindre skulle der mere til, før begravelsesbranchen for alvor begyndte at lytte og tage certificeringen alvorligt og i flere år var Begravelses Service eneste certificerede bedemandsforretning i Danmark.

Som direktør for Begravelse Service, som dengang var eneste certificerede begravelsesforretning, tog jeg initiativ til, at Brian Mikkelsen blev kaldt i samråd om status på, at bedemandsbranchen søgte den kvalitetscertificering, som var anbefalet af Kirkeminister Bertel Harder. Samrådet førte til, at erhvervsministeriet nedsatte en tværministeriel arbejdsgruppe, med bl.a. Forbrugerrådet. Målet var at gennemgå problemerne og vurdere mulighederne for at øge kvaliteten i branchen. Jeg fik plads i arbejdsgruppen fra starten, og i 2011 aflagde arbejdsgruppen rapport – en rapport som anbefaler, at bedemænd frivilligt søger kvalitetscertificering.

Herefter er Landsforeningen Danske Bedemænd gået aktivt ind i arbejdet og tilbyder nu sine medlemmer hjælp til at blive certificeret. Dette initiativ har medført, at der i dag er over 150 certificerede forretninger.

Hos Begravelses Service tilbyder vi samme hjælp til de Bedemænd som ikke er medlem af landsforeningen men ønsker at opnå en kvalitetscertificering.

Vi har i branchen oplevet, at antallet af klager til Ankenævnet for Bedemandsbranchen er faldet så meget, at Danske Bedemænd og Begravelse Danmark, ved udgangen af 2015, har opsagt sin aftale med Forbrugerrådet TÆNK om Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Dette er sket på grund af den øgede fokus på kvalitetscertificering hos Begravelses Service, som var de første i Danmark.

Jeg mener dog stadig, at forbrugerne skal kigge sig godt for. Der findes stadig folk, der forsøger at fuppe forbrugerne med falske betegnelser f.eks. ”priscertificeret bedemand”, ”eksamineret bedemand” og lignende”. Især på nettet findes der mange af disse eksempler og netop af den grund, har vi hos Begravelses Service valgt at medtage vores fysiske butikker og ”Begravelses Service Online ” i vores kvalitetscertificering.

Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at forbrugerne vælger bedemænd, der er certificeret af Dansk Standard/Norsk Veritas, som er de eneste officielt godkendte certificeringsorganer i Danmark.