Dette er siden om manden bag bedemandsforretningen Begravelses Service og organisationen Evercare
– Peter Thomasen

Her kan du komme med på Peter Thomasens livsrejse og få indblik i de erfaringer, oplevelser og kampe samt succeser, som Peter Thomasen har haft med begravelsesbranchen. Kampe og succeser som en del hen ad vejen har haft betydning for, at begravelsesbranchens omdømme og rennome har bevæget sig i en langt mere positiv retning, end det før har været tilfældet.

I den forbindelse har Peter Thomasen blandt andet været stærk medvirkende til at sætte nye standarder i begravelsesfaget ved at være den første til at skabe en gennemgribende omstilling til renere teknologi og bedre arbejdsmiljø i virksomheden Dalmose Trævareindustri, som Peter Thomasen har været direktør for siden 1990. For Dalmose Trævareindustri betød det, at de i 1995 blev den første kisteproducent i EU og den tredje virksomhed i Danmark, som blev miljøcertificeret efter EU standarden EMAS. 

Dertil har Peter Thomasen tilbage i 2008 fået kvalitetscertifceret alle hans bedemandsforretninger i Begravelses Service og var i flere år de eneste certificerede. I dag har flere bedemands- og begravelsesvirksomheder fulgt trop, hvoraf ca. 150 forretninger har søgt certificering, som er et tegn på, at kvalitet, service og høje standarder efterhånden er blevet mere reglen end undtagelsen i branchen.

Læs mere om Peter Thomasens initiativer i begravelses- og bedemandsbranchen på de næste sider. Men inden da kan du blive klogere på, hvor titlen ”bedemand”, ifølge Peter Thomasen, stammer fra.

Den gamle krønike om, at titlen ”bedemand” stammer fra ordet ”bydemand”, er meget underholdende, men jeg mangler endnu at se dokumentation for, at den er rigtig. Jeg tvivler således på, at der i dag eksisterer en eneste bedemand i Danmark, der kan føre erhvervet i sin slægt tilbage til en ”bydemand”, mens der findes flere, der kan føre sin slægt tilbage til en tømrer, snedker eller møbelhandler. Det gælder også for en del af de forretninger Begravelses Service ejer i dag. Det er de forretninger, der i 1922 blev etableret af kooperationen Arbejdernes Ligkistemagasiner, som fra starten havde egen produktion af kister.